Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà íàøåì ñàéòå
Ëó÷øèå ôàéëû Òîï ïîëüçîâàòåëåé Ëó÷øèå îáçîðû
მთავარი » 2011 » იანვარი » 23 » DAEMON Tools Pro Advanced 4.40.0312.0214.0
2:30 PM
DAEMON Tools Pro Advanced 4.40.0312.0214.0

ეს არის პოპულარული პროგრამის უახლესი ვერსია. იგი წარმოადგენს ემულატორს СD-ROM-ის რომელსაც გააჩნია ბევრი დაცვის სისტემები. მრავალი ფორმატის მხარდაჭერა რომლეიბიც წარმოდგენილია კონოირებული ფაილების სახით. პროგრამას შეუძლია მოახდინოს ემულაცია როგორც ჩვეულებრივი დისკისა, ასევე ისეთი დისკებისაც რომლებიც დაცულინი არიან შემდეგი სისტემით: BACKUPcopies (SafeDisc), Securom და Laserlock. ყველაზე მოსახერხებელი და პატარა პროგრამაა თავის კონკურენტებს შორის, რომელიც მუშაობს სხვადასხვა ფორმატის დისკებთან, რომელთა შორისაცაა ISO, CCD (CloneCD), BWT (Blindwrite), NRG და სხვა. თამაშის ამ პროგრამის დახმარებით გაშვებისას, საშუალება იძლევა დაუძვრეის დისკის სხვადასხვა ტიპის და დონის დაცვებს რომელიც იცავს მათ კოპირებისაგან. DAEMON Tools ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც ვირტუალური CD(DVD)-ROM.


DAEMON Tools აქვს მხარდაჭერა შემდეგ ფაილებთან მუშაობის:
-b5t (BlindWrite images)
-b6t (BlindWrite images)
-bwt (BlindRead images)
-ccd (CloneCD images)
-cdi (DiscJuggler images)
-cue (Cue sheets)
-iso (Standard ISO images)
-mds (Media Descriptor Files)
-nrg (Nero images)
-pdi (Instant CD/DVD images)
-isz (Compressed ISO images)

DOWNLOAD
ნანახია: 507 | დაამატა: toresa | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email:
კოდი *:

Ëó÷øàÿ ðèï ñòóäèÿ!