Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà íàøåì ñàéòå
Ëó÷øèå ôàéëû Òîï ïîëüçîâàòåëåé Ëó÷øèå îáçîðû
მთავარი » 2011 » იანვარი » 22 » Dr.Web CureIt! 6.00.05 09.01.2011 (RUS/x86)
9:42 PM
Dr.Web CureIt! 6.00.05 09.01.2011 (RUS/x86)

ეს არის მთლიანად უფასო ანტივირუსული სკანერი, შექმნილი პოპულარული პროგრამის Dr.Web ანტივირუსის ბირთვის საფუძველზე, რომელიც ძალიან სწრაფად და ხარისხიანად შეამოწმებს და განკურნავს კომპიუტერს მავნე ფაილების და შპიონური პროგრამებისგან, Dr.Web ანტივირუსის დაინსტალირების გარეშე. პროგრამის ინტერფეისს გააჩნია 30-ზე მეტი ენის მხარდაჭერა, მუშაობს ინსტალაციის გარეშე, არ გააჩნია ვირუსის ბაზების ავტომატური განახლების მოდული, რადგან კომპიუტერის შემდგომი სკანირებისას შეგიძლიათა გადმოწეროთ პროგრამის ახალი და გაუმჯობესებული ვერსია.
DOWNLOAD
ნანახია: 486 | დაამატა: toresa | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email:
კოდი *:

Ëó÷øàÿ ðèï ñòóäèÿ!