Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà íàøåì ñàéòå
Ëó÷øèå ôàéëû Òîï ïîëüçîâàòåëåé Ëó÷øèå îáçîðû
მთავარი » 2011 » იანვარი » 22 » Driver Genius Professional 10.0.0.712 (RUS/ENG/x64/x86)
10:07 PM
Driver Genius Professional 10.0.0.712 (RUS/ENG/x64/x86)

ეს არის ერთერთი საჭირო და გამოსადეგი პროგრამა, რომელიც დაეხმარებათ თქვენს კომპიტერში სისტემური დრაივერების კონტროლში, მათ განახლებაში და დიაგნოსტიკაში. მას ასევე გააჩნია საჭირო ფუნქციები დრაივერების აღსაღდგენად ან წასაშლელად. პროგრამაში არსებული 30 ათასამდე დრაივერების კრებული ერგება: დედაპლატებს, ვიდეოკარტებს, ხმოვან კარტებს, ქსელურ კარტებს, მონიტორებს, მოდემებს, კლავიატურებს, მაუსებს, ვიდოკამერებს და ა.შ. ყოველი ჩართვისას პროგრამა იკეტებს განახლებას. აგრეთვე მას გააჩია რუსული ენის მხარდაჭერა.
DOWNLOAD
ნანახია: 477 | დაამატა: toresa | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email:
კოდი *:

Ëó÷øàÿ ðèï ñòóäèÿ!