Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà íàøåì ñàéòå
Ëó÷øèå ôàéëû Òîï ïîëüçîâàòåëåé Ëó÷øèå îáçîðû
მთავარი » 2011 » იანვარი » 22 » DVDInfoPro Xtreme 6.522
10:15 PM
DVDInfoPro Xtreme 6.522გამოვიდა ერთერთი საჭირო პროგრამის განახლებული ვერსია, რომელიც ახდენს ტესტირებას და გაწვდით სრულ ინფორმაციას CD/DVD, Blu-ray, HD-DVD დისკის წამკითხველების (CD-ROM) შესაძლებლობების შესახებ . ამის გარდა DVDInfoPro საშუალებას იძლევა ატესტიროთ CD-ROM-ში ჩადებული CD/DVD, Blu-ray, HD-DVD დისკები, სწრფად დააფორმატოთ DVD-R/RW ან DVD+R/RW. აქვს მხარდაჭერა ყველა ტიპის CD-ROM-ების, DVD+R DL (Double Layer)-ის ჩათვლით, ასევე Blu-ray და HD-DVD.
DOWNLOAD
კატეგორია: <<პროგრამები>> | ნანახია: 451 | დაამატა: toresa | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email:
კოდი *:

Ëó÷øàÿ ðèï ñòóäèÿ!