Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà íàøåì ñàéòå
Ëó÷øèå ôàéëû Òîï ïîëüçîâàòåëåé Ëó÷øèå îáçîðû
მთავარი » 2011 » იანვარი » 8 » MediaChance Dynamic Photo HDR 5.0 Rus
4:13 PM
MediaChance Dynamic Photo HDR 5.0 Rus

გამოვიდა პოპულარული პროგრამის განახლებული ვერსია, რომელიც გაგიადვილებთ მუშაობას ფოტოსურათებთან მის სისწორესთან გამასთან და კონტრასტებთან. ოპტიმიზაციის შემდგომ თქვენი სურათები გახდება უფრო სუფთა და რეალური სანახავი. პროგრამას გააჩნია დინამიურ სურათებთან სამუშაო მასალები, რომლის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ ჩაამატოდ ან მოაცილოთ სურათიდან ნებისმიერი სახის გამოსახულება…
DOWNLOAD
კატეგორია: <<პროგრამები>> | ნანახია: 505 | დაამატა: toresa | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email:
კოდი *:

Ëó÷øàÿ ðèï ñòóäèÿ!