Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà íàøåì ñàéòå
Ëó÷øèå ôàéëû Òîï ïîëüçîâàòåëåé Ëó÷øèå îáçîðû
მთავარი » 2011 » იანვარი » 7 » Movienizer v4.0 Build 189
8:02 PM
Movienizer v4.0 Build 189

პროგრამა გამოადგება იმ მომხმარებელს, რომელიც აგროვებს ფილმებს და დაინტერესებულია არტისტების ფილმოგრაფიით. იგი ავტომატურად იწერს ახალ ამბებს და ფილმებზე ინფორმაციას ინტერნეტიდან: პოსტერებს, აღწერას, გამოსვლის წელს, არტისტების სიას და სხ. პროგრამის უნიკალურ ფუნქციათ წარმოდგენილია ინტეგრაცია ფილმების მსახიობებთან. ადვილად შეუძლია მსახიობების ბიოგრაფიის და მათი სურათების გადმოწერა.
DOWNLOAD
კატეგორია: <<პროგრამები>> | ნანახია: 489 | დაამატა: toresa | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email:
კოდი *:

Ëó÷øàÿ ðèï ñòóäèÿ!