Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà íàøåì ñàéòå
Ëó÷øèå ôàéëû Òîï ïîëüçîâàòåëåé Ëó÷øèå îáçîðû
მთავარი » 2011 » იანვარი » 22 » QuarkXPress 8.5
10:18 PM
QuarkXPress 8.5

ეს არის მძლავრი გამომეცემლური სისტემა, რომელსაც გააჩნია ინტუიციური ინტერფეისი და ხელსაწყოების ფართო კრებული ტექსტის დასამუშავებლად, ფერის და გრაფიკული ელემენტების სამართავად, ვებ-გვერდების პროექტირებისათვის. პროგრამა ფართოდ გამოიყენება წიგნების, გაზეთების და ჟურნალების გამომცემლობებში, რეკლამის და მარკეტინგის სააგენტოებში, დიზაინერულ ფირმებში და ტიპოგრაფიებში. პროგრამის მერვე ვერსიაში დამატებულია მრავალი განახლება, მათშორის ყველაზე აღსანიშნავია გამოსახულების რედაქტირების ახალი საშუალება: რასტორული გამოსახულების მაშტაბირება და ბრუნვა ახლა უკვე შესაძლებელია მომენტალურად, სხვა ხელსაწყოზე გადართვის და ახალი პარამეტრების გამოტანის გარეშე, ხოლო ახალი ხელსაწყო Bézier pen დაგეხმარებათ შექმნათ ვექტორული გამოსახულება თვითონ პროგრამაში QuarkXPress.
DOWNLOAD
კატეგორია: <<პროგრამები>> | ნანახია: 471 | დაამატა: toresa | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email:
კოდი *:

Ëó÷øàÿ ðèï ñòóäèÿ!