Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà íàøåì ñàéòå
Ëó÷øèå ôàéëû Òîï ïîëüçîâàòåëåé Ëó÷øèå îáçîðû
მთავარი » 2011 » იანვარი » 22 » ვიდეოკურსი - JavaScript. მეტი, ვიდრე ვებ-გვერდი (2010/Rus)
10:30 PM
ვიდეოკურსი - JavaScript. მეტი, ვიდრე ვებ-გვერდი (2010/Rus)

ორიგინალური დასახელება: javascript. Больше, чем просто сайт
წელი: 2010
ავტორი: Хомич Д.
ენა: რუსული
ფაილის ზომა: 901,36 Mb
ფორმატი: EXE
ვიდეო კოდეკი: AVC
ვიდეო: mp4, 1024×820
აუდიო კოდეკი: AAC
აუდიო: 44.1 KHz, 54.8 Kbps, 2 channels

ეს ვიდეოკურსი გახდება ის პირველი ნაბიჯი, რომელიც ერთიანად გაგიადვილებთ მომავალი განათლების მთლიან პროცესს, მარტივი და მხირაული გზით. უბრალოდ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყევით ავტორის მიერ მომზადებულ ყველა დავალებას, თვითონაც ვერ მიხვდებით თუ როგორ შეისწავლეთ ბაზების ტექნიკა და javascript-ზე პროგრამირების მეთოდი.


Содержание:
1. Описание курса.
2. Инструменты.
3. Начинаем кодировать.
4. Базовые понятия, структуры данных.
5. Управляющие структуры.
6. Функции.
7. Объект, как структура данных.
8. Встроенные объекты.
9. События.
10. DOM.
11. Работа с Cookie.
12. Примеры.
13. Дополнительные материалы.

DOWNLOAD
ნანახია: 528 | დაამატა: toresa | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email:
კოდი *:

Ëó÷øàÿ ðèï ñòóäèÿ!