Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà íàøåì ñàéòå
Ëó÷øèå ôàéëû Òîï ïîëüçîâàòåëåé Ëó÷øèå îáçîðû
მთავარი » 2011 » იანვარი » 22 » VueScan v9.0.09
10:13 PM
VueScan v9.0.09


ეს პროგრამა განკუთვნილია სკანერებთან სამუშაოდ. მას აქვს სკანირების ავტომატური და ხელით რეგულირების მეტი წილი პარამეტრების და პაკეტური რეჟიმების მხარდაჭერა. გააჩნია სკანერების 500-მდე მოდელის მხარდაჭერა, განსაკუთრებული გადახრა სლაიდ-საკნერებისაკენ - Nikon, Minolta, Polaroid, Microtek, Epson. გათვალისწინებულია გამოსახულის დეფექტის ავტომატური მოშორება, ინფრაწითელი სკანირების არხის და მრავალი გასვლითი სკანირების შედეგის საშუალებით. პროგრამას შეუძლია შიდა ფერის ღრმულთან. გააჩნია მარცვლების გაქრობის ფილტრი, ბლაგვი მასკირება და ორიგინალი ელფერის მოშორება.
DOWNLOAD
ნანახია: 446 | დაამატა: toresa | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email:
კოდი *:

Ëó÷øàÿ ðèï ñòóäèÿ!